O projekte
Riešené územie sa nachádza v obci Macov. Veľkosť riešeného územia je 25 000 m². Pozemok je rovinatý a vo východnom smere je priamo napojený na verejnú komunikáciu.

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Forma zástavby je navrhnutá ako nízkopodlažná s výraznými znakmi
príjemného prostredia. Ulica je orientovaná v smere V-Z. Rodinné domy sú uvažované ako jednopodlažné a dvojpodlažné s valbovými a sedlovými strechami bungalovov. Výška hrebeňa je určená do 7 metrov od rastlého terénu. Skupina rodinných domov je prirodzene rozdelená prechodnou obojsmernou komunikáciou na dva bloky, čo dodáva lokalite komfort a aj odstup parciel a domov od seba. Medzi prednosti ponuky patrí vlastná rekreačná záhrada, príjemné prírodné prostredie, nízkopodlažná forma zástavby, bývanie na novej ulici, väčšie súkromie a výmera rodinných domov porovnateľná s väčším bytom v meste za relatívne nižšiu cenu.

FUNKČNÉ ČLENENIE

V návrhu sú uvažované rôzne typy rodinných domov z typového katalógu rodinných domov alebo individuálne riešené projekty. Výmera podlahovej plochy rodinných domov je bežne od 120 do 250 m². Kvalitu bývania zvyšuje rekreačná záhradka za domom, s terasou prístupnou z obývacej izby alebo jedálne a parkovisko alebo garáž pri dome na vlastnom pozemku.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná skupina rodinných domov sa nacházda v katastrálnom území Macov v peknom prostredí. Možno povedať, že okolie má pozitívny vplyv na výstavbu. Podstatou návrhu je tvorba kvalitného životného prostredia, čo je zabezpečené už samotnou koncepciou zástavby. V areáli sa uvažuje aj s vlastnou zeleňou a kľudnejšou dopravou. Forma zástavby dáva predpoklady na dobré preslnenie a prevetranie areálu.